Om oss

Grundarna – Anni & Carsten Sennov

Carsten Sennov är en internationell affärsman som driver företag världen över och är VD för SennovPartners. Han är dessutom medförfattare till ett antal böcker skrivna tillsammans med hans fru Anni Sennov.

SennovPartners är involverade i internationella publikationer, utbildning och konsultationsaktiviteter både direkt och indirekt genom associerade partners.

Ämnena sträcker sig från klassisk företagsverksamhet till spiritualitet med huvudfokus på Energy Self-Defense och personlig transformation.

Anni Sennov är klärvoajant rådgivare, internationell föredragshållare samt författare till fler än 30 böcker utgivna på 10 språk om personlig transformation, energi och medvetande, nya tidens barn och nya tidens förhållanden.

Anni är grundare till AuraTransformation™ och Auraförmedlarkurserna™, och sedan 1996 har fler än 150 000 människor transformerats direkt eller indirekt av Anni i de nordiska länderna (Danmark, Norge, Sverige, Finland), samt i Estland, Lettland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Österrike, Tyskland, Polen, Tjeckien, Ryssland, Kina, Taiwan, Sydafrika, Australien, USA, Mexiko och Japan.

Anni är känd för sin förmåga att ge svar som låter vettiga.


Nu har vi tagit kärnan av vår kombinerade kunskap och omvandlat den till det andliga konceptet Energy Self-Defense som hjälper människor att sluta förlora energi och återta sin personliga styrka i vardagslivet.

Det tar bara några minuter varje dag och det fungerar!

Vi har get ut böcker på 10 språk, inklusive japanska, och har börjat sälja rättigheter världen över. Våra franska och engelska böcker finns tillgängliga på Amazon, Barnes & Noble, samt i internetbokhandlar i fler än 100 engelsktalande länder.

four element profile™ är ett annat koncept som vi brinner för.

four element profile™ är en personlighetsmodell som baseras på de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft där vi lär människor hur de ska ”läsa” de olika elementen i människors ansikten, kroppar och utstrålning, vilket kan användas för att förbättra kommunikation och undvika missförstånd.

Kontaktuppgifter